Divisió de Qualitat / Sectors - On ho fem

Des de la seva creació la nostra consultoria ha prestat els seus serveis en diferents empreses que comprenen diversos àmbits d’activitat entre els quals destaquen:

 • Construcció de maquinària per a la fabricació de cables
 • Fabricació de cilindres i caragols d’extrusió
 • Fabricació d’especialitats químiques
 • Construcció de maquinària d’elevació de càrregues suspeses
 • Fabricació d’elements prefabricats de formigó
 • Fabricació de motors elèctrics
 • Centres d’ensenyament
 • Fabricació d’equips de ventilació i extracció industrial
 • Tractament de superfícies per sorrejat i granallat
 • Restauració de col·lectivitats
 • Instal·lacions elèctriques i manteniment
 • Climatització industrial i domèstica
 • Emmotllament per rotació del plàstic
 • Fabricació d’envasos metàl·lics
 • Provisió de sistemes de seguretat marítima
 • Termoconformat del plàstic
 • Fabricació de components electrònics
 • Fabricació i comercialització d’equips de prevenció de riscos elèctrics
 • Fabricació de telecomandaments per a maquinària
 • Instal·lació de sistemes de protecció catòdica
 • Fabricació de guants dielèctrics de protecció
 • Fabricació de connectors elèctrics d’AT, MT i BT
 • Tractament de superfícies per anoditzat
 • Fabricació de components per a vehicles a motor
 • Fabricació de palets i bobines de fusta
 • Muntatge i servei tècnic d’equips informàtics
 • Fabricació de maquinària d’extrusió
 • Fabricació de molles i ressorts
 • Comunicació visual
 • Inspecció i neteja de línies elèctriques amb mitjans aeris
 • Inspecció per termografia i UV d’instal·lacions
 • Fabricació de components hidràulics