Divisió de Qualitat / Serveis – Què fem

· Implantació de sistemes de gestió de la qualitat (segons Norma ISO 9001) i de gestió ambiental (segons Norma ISO 14001)

Ens fem càrrec de tot el projecte, des de la valoració inicial del nivell de compliment del client en relació als requisits de la Norma a implantar, fins completar la implantació del sistema de gestió escollit, assegurant un bon estat de funcionament i obtenint la certificació oportuna. Això inclou tasques de suport al client, en règim presencial, durant les jornades d’auditoria externa de certificació per tal de contribuir al bon desenvolupament de les sessions, donant l’ajut necessari per concloure el procés de forma satisfactòria.

· Auditoria interna de sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental (integrats o independents)

S’inclouen les tasques de planificació, execució, documentació i seguiment de l’auditoria interna a efectes de mantenir un bon nivell de compliment dels requisits de la Norma en els que es basa el sistema de gestió implantat.

· Revisió de sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental

Efectuem la revisió, adequació i actualització de sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental certificats en els següents casos:

  • quan cal introduir canvis significatius en l’abast de la certificació
  • quan es produeixen canvis en la versió de la Norma aplicable
  • quan es requereix una revisió en profunditat dels sistemes de gestió esmentats per presentar un cert grau d’obsolescència, tenir un funcionament / manteniment massa feixuc, manca d’operativitat, etc.

· Unificació de sistemes de gestió de la qualitat (Norma ISO 9001) i de gestió ambiental (Norma ISO 14001) en un únic sistema de gestió integrat

El servei que prestem contempla dos possibilitats d’execució:

  • Implantació i integració de sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental de forma simultània en empreses que no disposen de cap certificació.
  • Implantació i integració d’un sistema de gestió ambiental en empreses que ja disposen d’un sistema de gestió de la qualitat implantat i en funcionament.

· Externalització

Donem el suport extern necessari al departament de qualitat i/o ambiental de l’Empresa client perquè pugui mantenir el bon funcionament del seu sistema de gestió assumint, en règim de continuïtat, les tasques que pel motiu que sigui (col·lapse dels recursos existents, envergadura de l’Organització, etc.) el propi client no pot assumir.

· Formació “in company”

Impartim formació a la mida relacionada amb projectes de la qualitat i/o de gestió ambiental, amb l’orientació adient segons necessitats del client: formació, sensibilització, comunicació interna, etc.

· Marcat CE

Assumim la gestió de projectes de marcat CE de màquines, amb l’assessorament per a l’elaboració de l’expedient tècnic, l’adequació del manual d’instruccions de l’equip i el disseny de la declaració de conformitat. En cas de fer examen CE de tipus, també contemplem el contacte i la coordinació de les tasques a realitzar amb l’Organisme de Control corresponent.