Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificatives de l’empresa:

- Deteinco, SL
- C. Pare Coll, 14 / 08500 VIC (Barcelona)
- Email: informatica@deteinco.com
- Tel. 938893384
- Fax. 938893385

Política de privacitat:

Llei orgànica de protecció de dades personals

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, Deteinco, SL, informa que les dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer informatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat de Deteinco, SL.

Els interessats podran exercir el seu dret d’accés, rectificació o cancel.lació de les seves dades quan ho creguin convenient.

Deteinco, SL, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les sense alterar, protegint-les de pèrdua o accés no autoritzat.

De la mateixa manera, Deteinco, SL, es compromet a mantenir en la més estricte confidencialitat les dades contingudes en els béns propietat del client i/o relacionades amb l’activitat d’aquest.