Millorem la nostra capacitat de comunicacions

comms

Ampliem la nostra capacitat d’atendre trucades degut a la saturació que patia el sistema ultimament. Des d’ara hem quadruplicat la nostra capacitat de línies d’entrada mitjançant una solució VoIP al núvol amb fibra òptica i s’han digitalitzat i informatitzat tots els mètodes de gestió de trucades no ateses.

Esperem que d’aquesta manera quedi solucionat qualsevol problema per a contactar amb nosaltres!