Presentació de la versió 14 de l’ABBYY FineReader

ABBYY Finereader

Ja disponible a Deteinco com a partner d’ABBYY.

ABBYY FineReader és una aplicació de programari de OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters) i de PDF “tot en un” per aconseguir una major productivitat comercial quan es treballa amb documents. Ofereix eines potents i fàcils d’usar per accedir a la informació guardada en documents en paper escanejats i en arxius PDF.

 Converteixi PDF i documents escanejats

La tecnologia de OCR líder a nivell mundial per convertir de manera precisa documents en paper escanejats i PDF en MS Word, Excel ®, PDF amb capacitat de cerca i altres formats.

Comparar documents

Identifiqui de manera ràpida els canvis en diferents versions del mateix document, ja seadocumento escanejat, arxiu PDF, document Word o presentació.

Editeu i comenteu PDF

Editeu qualsevol arxiu PDF, inclusivament documents escanejats, creu un PDF a partir de diversos arxius, faci comentaris, anotacions i recerques, protegeixi i prepari el document per compartir-ho, completi formularis i moltes coses més.

Conversió automàtica

Faciliti la conversió de documents usant una carpeta compartida per programar el processament per lots de documents i realitzi un seguiment dels documents que s’importaran de carpetes “vigilades” indicades per l’usuari.

Exemples de sectors

Legal

ABBYY FineReader ajuda als departaments legals a aconseguir una major productivitat processant els documents legals de manera eficaç. Els permet als advocats, assistents jurídics i el personal administratiu gestionar els documents diaris i usar al màxim la informació que ve en documents en paper, les seves còpies escanejades i en arxius PDF.

Educació

Amb ABBYY FineReader les institucions educatives i biblioteques poden oferir als professors, investigadors i estudiants una poderosa eina per accedir a la informació en llibres, articles i materials educatius, i per compartir-la amb altres persones a través de documents PDF.

Govern

ABBYY FineReader ajuda a les organitzacions governamentals a gestionar de manera més eficaç els processos on hi ha molts papers eliminant errors que poden aparèixer quan es retipean documents i convertint-los en formats necessaris per a emmagatzematge a llarg termini.